Sunday, June 25, 2006

தவறி வீழ்ந்த முடிச்சு


பிரபஞ்சத்தின்
எங்கோ ஒரு தொலைவில்
சிக்கிக்கொண்டது
திருப்தியும் அன்பும்

பின்னமுடியாத
இழைகளில்
தவறி வீழ்ந்திருக்கிறது
முடிச்சு

எப்போதும்
எனது சொற்களிற்கான
இன்னோர் அர்த்தம்
எதிராளியின்
மனதில் ஒளிந்திருக்கிறது

அமைதியின்
அழகிய நடனத்தில்
திருப்தியுறாது
தீர்ந்து விடுகிறது
இக்கவிதையும்....

த.அகிலன்

1 comment:

ப்ரியன் said...

இதுவும் நன்றாக இருக்கிறது அகிலன்.